Biofuel

Chemisch overig

Substroom/grondstof

Afval van plantaardige weefsels

De opgave

In 2020 bestaat minimaal 10% van de brandstof in het vervoer uit alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Dit hebben de landen van de Europese Unie (EU) met elkaar afgesproken.

De mogelijkheden

Organische reststromen uit de kas- en akkerbouw kunnen tot compost of biodiesel verwerkt worden. Hiervoor is vergisting van natte / droge organische co-producten mogelijk (Recover). Daarmee wordt energie en grondstof teruggewonnen. Dit noemen we biobrandstof. Biobrandstoffen zijn brandstoffen op basis van hernieuwbare, veelal biologisch afbreekbare grondstoffen. Zij kunnen worden ingezet voor onder anderen stationaire energieopwekking en voor transport.


Biobrandstoffen van organisch materiaal

Potentie

Per ton afval verspillen we €161 aan mogelijke biobrandstof.  

Wie biedt een oplossing?

Bedrijven in Nederland via een hyperlink met in 2 zinnen eronder wat dit bedrijf aan oplossingen biedt. 

MVO vertegenwoordigt 95% de ondernemingen in Nederland die actief zijn in de keten van productie, verwerking en handel van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Ook onderhoud de organisatie een aparte informatie pagina over biobrandstoffen bij voor trends, toepassingen en ontwikkelingen. 

Mavitec Green Energy verwerkt o.a. supermarktafval en scheidt verpakking van het organische materiaal, wat daarna geschikt is om groene energie van te maken.

Via het platform van Seenons is het mogelijk om verbinding te vinden tussen partijen uit de afvalketen die organisch afval omzetten in energie.