Ruyven

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
CE Potentie: € 1,000,000

Ruyven

Kengetallen

Hectare: 35
FTE: 1868
Bedrijven: 27
Afval (ton): 11084
Vrachten: 1094

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 98%
Recover: 0%
Overslag: 2%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.1
Innovatiegraad: 13%
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: 38%
Gelijk: 62%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Ruyven is een bedrijventerrein in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het terrein is 35,2 hectare groot en er werken ongeveer 1868 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 27 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 11084 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1094 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Ruyven is afkomstig van kunststoffen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Ruyven wordt voor 0% hergebruikt, 98% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 2% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Ruyven zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. De lichte milieucategorie biedt daarnaast mogelijkheid voor het hoogwaardige verwerking van houtproducten en/of organische stromen. De goede ontsluiting biedt eveneens mogelijkheden voor de locatie als hubfunctie verzamelen en vervolgesn vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkinginstallatie elders. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name