De Sandeling

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
CE Potentie: € 130,000

De Sandeling

Kengetallen

Hectare: 4.5
FTE: 669
Bedrijven: 10
Afval (ton): 38
Vrachten: 35

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 15%
Recover: 0%
Overslag: 83%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

De Sandeling is een bedrijventerrein in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het terrein is 4,5 hectare groot en er werken ongeveer 669 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 10 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 38 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 35 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Sandeling is afkomstig van plastic.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in De Sandeling wordt voor 0% hergebruikt, 15% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 83% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “De Sandeling

  1. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name