Kromme Gouwe

Gemeente Gouda
CE Potentie: € 10,800,000

Kromme Gouwe

Kengetallen

Hectare: 30
FTE: 1040
Bedrijven: 68
Afval (ton): 12,866
Vrachten: 1774

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 36%
Recover: 0%
Overslag: 64%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Kromme Gouwe is een bedrijventerrein in gemeente Gouda. Het terrein is 30 hectare groot en er werken ongeveer 1040 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 68 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 12866 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1774 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Kromme Gouwe is afkomstig van hout.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Kromme Gouwe wordt voor 0% hergebruikt, 36% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 64% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name