Technopolis

Gemeente Delft
CE Potentie: € 1,200,000

Technopolis

Kengetallen

Hectare: 28
FTE: 3240
Bedrijven: 26
Afval (ton): 213
Vrachten: 957

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 27%
Recover: 0%
Overslag: 67%
Stort: 6%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.1
Innovatiegraad: 8%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 43%
Gelijk: 58%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Technopolis is een bedrijventerrein in gemeente Delft. Het terrein is 28 hectare groot en er werken ongeveer 3240 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 26 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 213 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 957 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Technopolis is afkomstig van halogeenvrije emulsies.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Technopolis wordt voor 0% hergebruikt, 27% gerecycleerd, 0% verbrand, 6% gestort en voor 67% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Technopolis zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de niet-hoge milieucategorie en de innovatiekracht van het terrein leent het zich met name voor het huisvesten van start-ups en scale-ups voor niet alleen chemische stoffen, maar ook bouw- en sloopmaterialen en metalen. Vanwege de unieke locatiekwaliteit dichtbij de TU Delft kan het terrein op het gebied van huisvesting van start-ups en scale-ups een regionale functie vervullen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen of enige andere grondstof ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Technopolis

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name