T Heen

Gemeente Katwijk
CE Potentie: € 4,400,000

T Heen

Kengetallen

Hectare: 68
FTE: 3950
Bedrijven: 319
Afval (ton): 14,238
Vrachten: 3,100

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 55%
Recover: 0%
Overslag: 44%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3
Innovatiegraad: Hoog
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

T Heen is een bedrijventerrein in gemeente Katwijk. Het terrein is 68 hectare groot en er werken ongeveer 3950 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 319 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 14238 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3100 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in T Heen is afkomstig van Bouw- en sloop materialen.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in T Heen wordt voor 1% hergebruikt, 55% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 44% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

1 thought on “T Heen

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name