Nieuwe Weg

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
CE Potentie: € 7,000,000

Nieuwe Weg

Kengetallen

Hectare: 20.6
FTE: 1547
Bedrijven: 32
Afval (ton): 15,197
Vrachten: 1,353

Circulariteit

Hergebruik: 4%
Recycle: 68%
Recover: 7%
Overslag: 21%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Nieuwe Weg is een bedrijventerrein in gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het terrein is 20,6 hectare groot en er werken ongeveer 1547 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 32 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 15197 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1353 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Nieuwe Weg is afkomstig van metalen, non-ferro.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Nieuwe Weg wordt voor 4% hergebruikt, 68% gerecycleerd, 7% verbrand, 0% gestort en voor 21% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Nieuwe Weg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name