Broekvelden-test

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CE Potentie: € 5,030,000

Broekvelden-test

Kengetallen

Hectare: 26.4
FTE: 2232
Bedrijven: 86
Afval (ton): 2,942
Vrachten: 313

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 87%
Recover: 0%
Overslag: 11%
Stort: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Broekvelden is een bedrijventerrein in gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het terrein is 26,4 hectare groot en er werken ongeveer 2232 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 86 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2942 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 313 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Broekvelden is afkomstig van plantaardig materiaal.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Broekvelden wordt voor 1% hergebruikt, 87% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 11% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name