Bio Science Park

Gemeente Leiden/Oegstgeest
CE Potentie: € 6,400,000

Bio Science Park

Kengetallen

Hectare: 100.6
FTE: 18109
Bedrijven: 273
Afval (ton): 2,719
Vrachten: 644

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 52%
Recover: 0%
Overslag: 48%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3
Innovatiegraad: Excellent
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Bio Science Park is een bedrijventerrein in gemeente Leiden/Oegstgeest. Het terrein is 100,6 hectare groot en er werken ongeveer 18109 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 273 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2719 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 644 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bio Science Park is afkomstig van Oliehoudend materiaal.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Bio Science Park wordt voor 0% hergebruikt, 52% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 48% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

1 thought on “Bio Science Park

  1. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name