Boerdam

Gemeente Eemsdelta

CE Potentie: t76000

Boerdam

Kengetallen

Hectare: 12.19
FTE: 128
Bedrijven: 11
Afval (ton): 77
Vrachten: 26

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 83%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.69
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Boerdam is een bedrijventerrein in gemeente Eemsdelta. Het terrein is 12,19 hectare groot en er werken ongeveer 128 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 11 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 77 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 26 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Boerdam is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van papier en karton – één van de meest kansrijke stromen – is het terrein geschikt. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van metalen – een andere kansrijke stroom – is een terrein met een groter schaalniveau en hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (2) en ferrometalen (2). In totaal zijn deze stromen goed voor 19 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Papier en karton & Metalen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is papier en karton. Papier en karton bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een kartonpers wordt papier en karton afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw papier en kartonnen afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan papier en karton vervoert, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Boerdam gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name