Tonisseweg I & II

Gemeente Goeree-Overflakkee
CE Potentie: € 350,000

Tonisseweg I & II

Kengetallen

Hectare: 24.9
FTE: 593
Bedrijven: 27
Afval (ton): 779
Vrachten: 213

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 15%
Recover: 0%
Overslag: 85%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Tonisseweg I & II is een bedrijventerrein in gemeente Goeree-Overflakkee. Het terrein is 24,9 hectare groot en er werken ongeveer 593 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 27 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 779 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 213 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Tonisseweg I & II is afkomstig van plantaardig materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Tonisseweg I & II wordt voor 0% hergebruikt, 15% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 85% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

5 thoughts on “Tonisseweg I & II

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  2. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  3. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name