Euvelgunne

Gemeente Groningen
CE Potentie: € 450,000

Euvelgunne

Kengetallen

Hectare: 58.1
FTE: 3230
Bedrijven: 142
Afval (ton): 1,000
Vrachten: 455

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 37%
Recover: 1%
Overslag: 61%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.77
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Euvelgunne is een bedrijventerrein in gemeente Groningen. Het terrein is 58,1 hectare groot en er werken ongeveer 3230 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 142 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1000 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 455 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Euvelgunne is afkomstig van plantaardig materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Euvelgunne wordt voor 0% hergebruikt, 37% gerecycleerd, 1% verbrand, 2% gestort en voor 61% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van een breed spectrum aan verwerkingsbedrijven, voor zover passend binnen de vigerende milieucategorie. Onder andere voor hout – één van de meest kansrijke stromen op het terrein – is het terrein geschikt. Voor de verwerking van metalen – een ander kansrijke stroom – is een hogere milieucategorie vereist. Qua logistieke positie kan het terrein een regionale functie vervullen, alsmede als hub voor de stedelijke bouwopgave. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Door de stedelijke ligging is het terrein eveneens aantrekkelijk voor circulaire ambachtscentra, start-ups en scale-ups, mits hiervoor een aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij), maar mogelijk kan hiervoor ook de verbinding worden gemaakt met andere locaties in de stad.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van ferrometalen (8) en gemengde ferro- en non-ferrometalen (6). In totaal zijn deze stromen goed voor 125 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt voor een belangrijk deel in de regio plaats, maar op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Euvelgunne gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

2 thoughts on “Euvelgunne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name