Vlietskade

Gemeente Molenlanden
CE Potentie: € 3,700,000

Vlietskade

Kengetallen

Hectare: 20.2
FTE: 922
Bedrijven: 30
Afval (ton): 4,100
Vrachten: 2,375

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 90.0%
Recover: 0%
Overslag: 9%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Vlietskade is een bedrijventerrein in gemeente Molenlanden. Het terrein is 20,2 hectare groot en er werken ongeveer 922 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 30 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4100 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2375 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vlietskade is afkomstig van gemengd ferro en non-ferro metalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Vlietskade wordt voor 0% hergebruikt, 90% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 9% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

8 thoughts on “Vlietskade

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  2. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  3. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  4. After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

  5. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name