Gravendam

Gemeente Noordwijk
CE Potentie: € 450,000

Gravendam

Kengetallen

Hectare: 30
FTE: 1401
Bedrijven: 188
Afval (ton): 2,700
Vrachten: 1,689

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 92%
Recover: 0%
Overslag: 8%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Excellent
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Gravendam is een bedrijventerrein in gemeente Noordwijk. Het terrein is 30 hectare groot en er werken ongeveer 1401 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 188 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2700 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1689 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Gravendam is afkomstig van Oliehoudend materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Gravendam wordt voor 0% hergebruikt, 92% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 8% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “Gravendam

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name