Loven (incl. Schepersven)

Gemeente Tilburg
CE Potentie: € 3,600,000

Loven (incl. Schepersven)

Kengetallen

Hectare: 173
FTE: 6473
Bedrijven: 392
Afval (ton): 11992
Vrachten: 1018

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 49%
Recover: 0%
Overslag: 50%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3.2 tot 5.1
Innovatiegraad: 0.16
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Loven (incl. Schepersven) is een bedrijventerrein in gemeente Tilburg. Het terrein is 173 hectare groot en er werken ongeveer 6473 personen bij 392 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Loven (incl. Schepersven) een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 11992 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1018 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Loven (incl. Schepersven) is afkomstig van ferrometalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Tilburg.

 

Afval en verwerking

Het afval in Loven (incl. Schepersven) wordt voor 0% hergebruikt, 49% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 50% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘plantaardig meteriaal’ en ‘metalen, ferro’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen.

De relatie tussen Loven en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In Midden-Brabant wordt de stroom en de kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘plantaardig materiaal’ en ‘metalen ferro’ aanzienlijk: circa € 10 en 15 miljoen euro. Slechts fracties van de totale circulaire potentie is afkomstig van Loven. Zowel voor ‘plantaardig materiaal’ als ‘metalen, ferro’ bedraagt het aandeel in de regio 5%. Op de Waalwijkse bedrijventerreinen is de potentie voor ‘plantaardig materiaal’ het grootst, namelijk 55%. Daar ligt een samenwerking dus voor de hand. Het zwaartepunt op ‘metalen, ferro’ bevindt zich echter wel elders in Tilburg. Daar is een gemeentelijke benadering dan ook logisch. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het dan ook interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg. Op dit terrein wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen, ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op dit terrein gaat het om ferrometalen. Om meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat. In de bouw worden metalen balken steeds vaker hergebruikt, 75% hergebruik heeft een potentiele CO2 reductie van meer dan 50%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name