Stormpolder

Gemeente Krimpen aan den IJssel
CE Potentie: € 47,000,000

Stormpolder

Kengetallen

Hectare: 61
FTE: 3281
Bedrijven: 67
Afval (ton): 6238
Vrachten: 2078

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 81%
Recover: 0%
Overslag: 19%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse V
Milieucategorisering: 5.1
Innovatiegraad: 11%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 51%
Gelijk: 49%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Stormpolder is een bedrijventerrein in gemeente Krimpen aan den IJssel. Het terrein is 60,5 hectare groot en er werken ongeveer 3281 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 67 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6238 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2078 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Stormpolder is afkomstig van ferrometalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Stormpolder wordt voor 0% hergebruikt, 81% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 19% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Stormpolder zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater geschikt voor grootschalig goederen- en bulkvervoer beschikt het terrin niet alleen de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie, maar bijvoorbeeld ook voor bouw- en sloopmaterialen en chemische stoffen. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen, hoewel de lokale ontsluiting over de weg hiervoor een punt van zorg is. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Stormpolder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name