Hooge Veenen

Gemeente Zuidplas
CE Potentie: € 600,000

Hooge Veenen

Kengetallen

Hectare: 25.4
FTE: 1144
Bedrijven: 86
Afval (ton): 1,692
Vrachten: 471

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 88%
Recover: 0%
Overslag: 12%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Hooge Veenen is een bedrijventerrein in gemeente Zuidplas. Het terrein is 25,4 hectare groot en er werken ongeveer 1144 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 86 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1692 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 471 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Hooge Veenen is afkomstig van hout.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Hooge Veenen wordt voor 0% hergebruikt, 88% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 12% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name