Gemeente: Maastricht

CE Potentie: €9,000

 

Kengetallen

Hectare: 6

FTE: 1330

Bedrijven: 38

Afval (ton): 63

Vrachten: 69

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering: 4.1

Innovatiegraad: 26%

Organisatiegraad: Aanwezig

Circulariteit

Hergebruik: 2%

Recycle: 29%

Recover: 0%

Overslag: 70%

Stort: 0%

 

Bedrijventerrein

Scharn-Noord is een bedrijventerrein in gemeente Maastricht. Het terrein is 6 hectare groot en er werken ongeveer 1330 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 38 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 63 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 69 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Scharn-Noord is afkomstig van bouw- en sloopmaterialen.

 

Afvalverwerking

Het afval in Scharn-Noord wordt voor 2% hergebruikt, 29% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 70% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Vanwege de ligging in het stedelijk weefsel is samenwerking met omwonenden – in het ambachtscentra – een kans. De ondernemersvereniging kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van ondersnemers en omwonenden. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Vanwege de kleinschalige opzet van het terrein is het collectief inzamelen van reststromen kansrijk. Dat helpt om efficiënter te werken, beperkt het aantal vrachtbewegingen en biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case 

Meest laagdrempelige kans: Vanwege de kleinschaligheid en het beperkt aantal bedrijven liggen er met name kansen op het slim organiseren van de logistiek rondom het ophalen van afvalstromen. Ook is er mogelijkheid tot meer regionale functie t.b.v. lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra met name gericht op verwerking van hout, repair cafe’s voor het repareren van elektronisch afval en inrichting van sorteerstraten om afgedankte producten te beoordelen en door te verkopen. Bijvoorbeeld in een lokaal gevestigde circulaire shoppingcentre.

Andere potentiële stroom:

Post navigation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Name