Wilhelminahaven

Gemeente Schiedam
CE Potentie: € 10,400,000

Wilhelminahaven

Kengetallen

Hectare: 68
FTE: 2980
Bedrijven: 53
Afval (ton): 19653
Vrachten: 2052

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 81%
Recover: 6%
Overslag: 12%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse V
Milieucategorisering: 5.1
Innovatiegraad: 21%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 36%
Gelijk: 64%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Wilhelminahaven (Schiedam) is een bedrijventerrein in gemeente Schiedam. Het terrein is 68,3 hectare groot en er werken ongeveer 2980 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 53 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 19653 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2052 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Wilhelminahaven (Schiedam) is afkomstig van ijzer en staal.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Wilhelminahaven (Schiedam) wordt voor 0% hergebruikt, 81% gerecycleerd, 6% verbrand, 0% gestort en voor 12% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Wilhelminahaven zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater geschikt voor grootschalig goederen- en bulkvervoer beschikt het terrin niet alleen de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie, maar bijvoorbeeld ook voor bouw- en sloopmaterialen en chemische stoffen. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen, hoewel de lokale ontsluiting over de weg hiervoor een punt van zorg is. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

5 thoughts on “Wilhelminahaven

  1. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name