Noordkade

Gemeente Waddinxveen
CE Potentie: € 2,120,000

Noordkade

Kengetallen

Hectare: 19.4
FTE: 756
Bedrijven: 78
Afval (ton): 2,410
Vrachten: 592

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 31%
Recover: 0%
Overslag: 69%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Noordkade is een bedrijventerrein in gemeente Waddinxveen. Het terrein is 19,4 hectare groot en er werken ongeveer 756 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 78 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2410 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 592 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Noordkade is afkomstig van hout.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Noordkade wordt voor 0% hergebruikt, 31% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 69% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name