Tradepark 58

Gemeente Tilburg
CE Potentie: € 85,000

Tradepark 58

Kengetallen

Hectare: 20
FTE: 1168
Bedrijven: 71
Afval (ton): 110
Vrachten: 64

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 87%
Recover: 0%
Overslag: 13%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.1 tot 3.2
Innovatiegraad: 0.16
Organisatiegraad: Bedrijvenvereniging

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Tradepark 58 is een bedrijventerrein in gemeente Tilburg. Het terrein is 20 hectare groot en er werken ongeveer 1168 personen bij 71 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Tradepark 58 een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 110 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 64 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Tradepark 58 is afkomstig van gemengde ferro en non-ferro metalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Tilburg.

 

Afval en verwerking

Het afval in Tradepark 58 wordt voor 0% hergebruikt, 87% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 13% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Tradepark 58 is een bedrijventerrein met zowel een logistiek als regulier karakter. Het is modern, goed bereikbaar en enige (milieu)hinder is mogelijk. Vanwege deze locatiekwaliteiten is het terrein in potentie geschikt als hub voor opslag, als ook voor lichte be- en verwerking en maakactiviteiten van groene/gerecyclede producten, met toevoermogelijkheden van grondstoffen en onderdelen. Zo spreekt het Planbureau voor de Leefomgeving in haar Ruimtelijke verkenning 2023 de verwachting uit dat in meerdere scenario’s het aantal hubs voor hergebruik, reparatie, revisie en recycling groeit vanwege de transitie naar een circulaire economie. Het terrein kan kortom potentieel – samen met Het Laar en Katsbogten – een belangrijke rol spelen in de logistiek en opslag rondom kansrijke stromen in Tilburg. Daarnaast leent het terrein zich voor een circulair ambachtscentrum nabij de woonkern, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Het terrein is minder goed geschikt voor het huisvesten van be- en verwerkers van de meest kansrijke stroom op het terrein ‘metalen, gemengd ferro en non-ferro’. Hiervoor is een zwaardere milieucategorie vereist.

Acties rondom de meest kansrijke stromen, zijn slechts voor enkele bedrijven op bedrijventerrein Tradepark 58 relevant. In dat kader is het nuttig om daarnaast bij een grotere groep ondernemers te inventariseren en actielijnen op te zetten hoe zij – samen met de gemeente – kunnen werken aan een circulair, toekomstbestendig bedrijventerrein. Het opstellen van een routekaart met concrete acties op korte-, middellange-, en lange termijn helpt daarbij. Een dergelijke routekaart kan diverse thema’s, zoals grondstoffen, reststromen, vergroenen, energie en water omvatten.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –
Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom: Metalen, gemengd ferro en non-ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op dit terrein gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name