Oostervaart (inclusief Oostervaart Oost)

Gemeente Lelystad
CE Potentie: €9,768,602

Oostervaart (inclusief Oostervaart Oost)

Kengetallen

Hectare: 125
FTE: 2,969
Bedrijven: 245
Afval (ton): 12742
Vrachten: 1154

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 70%
Recover: 0%
Overslag: 29%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse 2
Milieucategorisering: Tot 5.2
Innovatiegraad:
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Oostervaart (inclusief Oostervaart Oost) is een bedrijventerrein in gemeente Lelystad. Het terrein is 125 hectare groot en er werken ongeveer 2969 personen bij 245 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Oostervaart (inclusief Oostervaart Oost) een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 12742 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1154 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Oostervaart (inclusief Oostervaart Oost) is afkomstig van plantaardig materiaal.

 

Afval en verwerking

Het afval in Oostervaart (inclusief Oostervaart Oost) wordt voor 0% hergebruikt, 70% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 29% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Bedrijventerrein Oostervaart is divers van aard. Het terrein huisvest zowel (grootschalige) productie- en recyclingbedrijven, als ook mkb bedrijvigheid. Vanwege de hoge milieucategorie (t/m 5.2), de ligging aan vaarwater (tot vaarklasse II) en nabij de op- en afrit van de A6 beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van (hoogwaardige) maak- en verwerkingsactiviteiten.

Dat zien we momenteel al terug in de praktijk. Zo huisvest het bedrijventerrein op watergebonden kavels maak- en verwerkingsbedrijven gericht op (prefab) bouwstromen die voor woning- en utiliteitsbouw. Zeker in deze sector wordt het toepassen van secundaire materialen en het reduceren van CO2 uitstoot alsmaar urgenter. Houtbouw is in dat kader een opkomende trend. De transitie naar een circulaire economie vraagt dan ook om een kritische blik op het toekomstig verdienvermogen en de daarmee samenhangende ruimtelijke impact van bedrijven in de bouwsector op bedrijventerrein Oostervaart. In het verlengde hiervan is behoud en optimale benutting van watergebonden hoge milieucategorie locaties vanuit gemeentelijk, als ook provinciaal en landelijk oogpunt belangrijk. Om die reden vinden we het relevant dat de gemeente – in samenwerking met het bedrijfsleven – hierop visie ontwikkelt. Ook in het licht van de actuele verstedelijkingsopgave in de provincie Flevoland.

De meest kansrijke reststroom op het bedrijventerrein bestaat uit plantaardig materiaal. Voor deze stroom is met name logistieke optimalisatie een kansrijk handelingsperspectief. We verwachten dat het ruimtelijk effect van dit handelingsperspectief minimaal is.

Acties rondom genoemde kansen zijn slechts voor een selecte groep bedrijven relevant. In dat kader vinden we het nuttig om met de ondernemers(vertegenwoordiging) te inventariseren en actielijnen op te zetten hoe zij – samen met de gemeente – kunnen werken aan een circulair, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het opstellen van een routekaart met concrete acties op korte-, middellange-, en lange termijn helpt daarbij. Een dergelijke routekaart kan diverse thema’s, zoals grondstoffen, reststromen, vergroenen, energie en water omvatten.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op dit terrein wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Dierlijk en gemengd voedselverspilling
Een andere kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is dierlijk en gemengd voedselverspilling. Voedselverspilling heeft een van de grootste impacts op het milieu en klimaat, maar is daarnaast ook niet goed voor de portemonnee. Uit onderzoek blijkt dat voor elke euro die wordt geïnvesteerd in het verminderen van voedselverspilling, een rendement van €6 of meer kan worden behaald. Uitgedrukt in termen van return on investment (ROI), is dit een return on investment van meer dan 600 procent. Het tegengaan van voedselverspilling loont dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name