Maaldrift

Gemeente Wassenaar
CE Potentie: € 280,000

Maaldrift

Kengetallen

Hectare: 4
FTE: 322
Bedrijven: 7
Afval (ton): 250
Vrachten: 80

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 34%
Recover: 9%
Overslag: 57%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 15%
Organisatiegraad: BIZ

Economische groei

Groei: 37%
Gelijk: 63%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Maaldrift is een bedrijventerrein in gemeente Wassenaar. Het terrein is 3,6 hectare groot en er werken ongeveer 322 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 7 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 250 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 80 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Maaldrift is afkomstig van hout.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Maaldrift wordt voor 0% hergebruikt, 34% gerecycleerd, 9% verbrand, 0% gestort en voor 57% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Maaldrift is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name