Dutch Fresh Port

Gemeente Ridderkerk
CE Potentie: € 1,200,000

Dutch Fresh Port

Kengetallen

Hectare: 15
FTE: 405
Bedrijven: 7
Afval (ton): 2225
Vrachten: 243

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 88%
Recover: 0%
Overslag: 0%
Stort: 12%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.1
Innovatiegraad: 11%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 22%
Gelijk: 78%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Dutch Fresh Port is een bedrijventerrein in gemeente Ridderkerk. Het terrein is 15,2 hectare groot en er werken ongeveer 405 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 7 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2225 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 243 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Dutch Fresh Port is afkomstig van voedselverspilling.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Dutch Fresh Port wordt voor 0% hergebruikt, 88% gerecycleerd, 0% verbrand, 12% gestort en voor 0% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Dutch Fresh Port zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie. Ook is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

3 thoughts on “Dutch Fresh Port

  1. Looking forward to reading more. great article. Really looking forward to reading more books. cool. I really enjoy reading a thought provoking article. Also, thanks for allowing me to comment!

  2. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name