Kreitenmolen

Gemeente Tilburg
CE Potentie: € 170,000

Kreitenmolen

Kengetallen

Hectare: 32
FTE: 1568
Bedrijven: 126
Afval (ton): 6103
Vrachten: 663

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 92%
Recover: 0%
Overslag: 8%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 2 tot 4.1
Innovatiegraad: 0.11
Organisatiegraad: Bedrijvenvereniging

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Kreitenmolen is een bedrijventerrein in gemeente Tilburg. Het terrein is 32 hectare groot en er werken ongeveer 1568 personen bij 126 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Kreitenmolen een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6103 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 663 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Kreitenmolen is afkomstig van ferrometalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Tilburg.

 

Afval en verwerking

Het afval in Kreitenmolen wordt voor 0% hergebruikt, 92% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 8% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Bedrijventerrein Kreitenmolen is één van de ‘reguliere’ bedrijventerreinen in Tilburg. Het is redelijk goed bereikbaar en enige (milieu)hinder is mogelijk. Vanwege deze locatiekwaliteiten is het terrein in potentie geschikt voor be- en verwerking en maakactiviteiten van groene/gerecyclede producten, met toevoermogelijkheden van grondstoffen en onderdelen. Met name op Metalen, ferro en Bouw- en sloop materialen – de meest kansrijke stromen – liggen kansen op Kreitenmolen. Dat is niet geheel onlogisch. Kreitenmolen huisvest namelijk diverse bedrijven in de metaalrecycling en de betonsector. Het terrein beschikt daarmee al over opslag en be- en verwerkingsruimte, waardoor het een extra asset heeft ten opzichte van andere Tilburgse terreinen met vergelijkebare stromen. Daarnaast is ‘kennis’ over deze specifieke stromen aanwezig vanwege de aanwezige bedrijven. Kortom, Kreitenmolen kan potentieel een belangrijke rol spelen op het verzilveren van deze kansrijke stromen. Samenwerking met bedrijventerreinen Bedrijvenpark Enschot, Het Laar, Kreitenmolen, Loven en Tradepark 58 ligt daarbij voor de hand. Het is voor ondernemers(collectief) interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg. Op dit terrein wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen, ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op dit terrein gaat het om ferrometalen. Om meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat. In de bouw worden metalen balken steeds vaker hergebruikt, 75% hergebruik heeft een potentiele CO2 reductie van meer dan 50%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name