Lansinghage

Gemeente Zoetermeer
CE Potentie: € 4,700,000

Lansinghage

Kengetallen

Hectare: 66
FTE: 5671
Bedrijven: 100
Afval (ton): 3267
Vrachten: 1981

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 25%
Recover: 2%
Overslag: 72%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.2
Innovatiegraad: 9%
Organisatiegraad: Onbekend

Economische groei

Groei: 39%
Gelijk: 61%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Lansinghage is een bedrijventerrein in gemeente Zoetermeer. Het terrein is 66,3 hectare groot en er werken ongeveer 5671 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 100 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 3267 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1981 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Lansinghage is afkomstig van halogeenhoudende emulsies.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Lansinghage wordt voor 0% hergebruikt, 25% gerecycleerd, 2% verbrand, 1% gestort en voor 72% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Lansinghage zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de de niet-hoge milieucategorie en regulier-gemengde uitstraling lleent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Daarnaast liggen er kansen voor het hoogwaardiger verwerking van houtproducten en/of organische stromen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name