ZKD

Gemeente Den Haag
CE Potentie: € 1,300,000

ZKD

Kengetallen

Hectare: 56
FTE: 8522
Bedrijven: 118
Afval (ton): 708
Vrachten: 757

Circulariteit

Hergebruik: 11%
Recycle: 41%
Recover: 1%
Overslag: 42%
Stort: 5%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 5%
Organisatiegraad: BIZ

Economische groei

Groei: 39%
Gelijk: 60.0%
Krimp: 1%

Omschrijving bedrijventerrein

ZKD is een bedrijventerrein in gemeente Den Haag. Het terrein is 55,8 hectare groot en er werken ongeveer 8522 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 118 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 708 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 757 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in ZKD is afkomstig van overige motor-, transmissie- en smeerolie.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in ZKD wordt voor 11% hergebruikt, 41% gerecycleerd, 1% verbrand, 5% gestort en voor 42% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op ZKD zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de stedelijke ligging en de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. De lichte milieucategorie biedt daarnaast mogelijkheid voor het hoogwaardige verwerking van houtproducten en/of organische stromen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name