T Heem

Gemeente Westerwolde
CE Potentie: € 290,000

T Heem

Kengetallen

Hectare: 22
FTE: 757
Bedrijven: 70
Afval (ton): 940
Vrachten: 233

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 2%
Recover: 0%
Overslag: 98%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.1
Innovatiegraad: 0.46
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

t Heem is een bedrijventerrein in gemeente Westerwolde. Het terrein is 22 hectare groot en er werken ongeveer 757 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 70 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 940 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 233 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in t Heem is afkomstig van overig stedelijk afval.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in t Heem wordt voor 0% hergebruikt, 2% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 98% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van de meest kansrijke stromen op het terrein – organisch afval – is een terrein geschikt. Voor de andere kansrijke stroom – metalen – is een hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van non-ferrometalen (8). Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Dierlijk en gemengd voedselverspilling & Metalen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is dierlijk en gemengd voedselverspilling. Voedselverspilling heeft een van de grootste impacts op het milieu en klimaat, maar is daarnaast ook niet goed voor de portemonnee. Uit onderzoek blijkt dat voor elke euro die wordt geïnvesteerd in het verminderen van voedselverspilling, een rendement van €6 of meer kan worden behaald. Uitgedrukt in termen van return on investment (ROI), is dit een return on investment van meer dan 600 procent. Het tegengaan van voedselverspilling loont dus!

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op t Heem gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name