2e Poellaan/Mallegatspoort

Gemeente Lisse
CE Potentie: € 400,000

2e Poellaan/Mallegatspoort

Kengetallen

Hectare: 5.2
FTE: 144
Bedrijven: 18
Afval (ton): 371
Vrachten: 141

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 92%
Recover: 0%
Overslag: 8%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3
Innovatiegraad: Basis
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

2e Poellaan/Mallegatspoort is een bedrijventerrein in gemeente Lisse. Het terrein is 5,2 hectare groot en er werken ongeveer 144 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 18 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 371 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 141 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in 2e Poellaan/Mallegatspoort is afkomstig van Oliehoudend materiaal.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in 2e Poellaan/Mallegatspoort wordt voor 0% hergebruikt, 92% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 8% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name