Baanderij

Gemeente Leiderdorp
CE Potentie: € 81,000

Baanderij

Kengetallen

Hectare: 21.2
FTE: 1685
Bedrijven: 232
Afval (ton): 635
Vrachten: 176

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 90.0%
Recover: 0%
Overslag: 10.0%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3
Innovatiegraad: Hoog
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Baanderij is een bedrijventerrein in gemeente Leiderdorp. Het terrein is 21,2 hectare groot en er werken ongeveer 1685 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 232 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 635 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 176 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Baanderij is afkomstig van Dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Baanderij wordt voor 0% hergebruikt, 90% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 10% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “Baanderij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name