Avelingen Oost & West

Gemeente Gorinchem
CE Potentie: € 17,000,000

Avelingen Oost & West

Kengetallen

Hectare: 45
FTE: 2829
Bedrijven: 40
Afval (ton): 20,981
Vrachten: 12,274

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 21%
Recover: 0%
Overslag: 73%
Stort: 5%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Avelingen Oost & West is een bedrijventerrein in gemeente Gorinchem. Het terrein is 45 hectare groot en er werken ongeveer 2829 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 40 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 20981 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 12274 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Avelingen Oost & West is afkomstig van ferro metalen.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Avelingen Oost & West wordt voor 0% hergebruikt, 21% gerecycleerd, 0% verbrand, 5% gestort en voor 73% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

2 thoughts on “Avelingen Oost & West

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name