Gemeente

Hoeksche Waard

Kengetallen

Hectare: 74.1 

FTE: 3408

Bedrijven: 98 

Circulariteit

Hergebruik: 0%

Recycle: 19%

Recover: 63%

Overslag: 18%

Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

De Bosschen is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 74,1 hectare groot en er werken ongeveer 3408 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 98 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 17407 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 4698 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Bosschen is afkomstig van dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Afval en verwerking

Het afval in De Bosschen wordt voor 0% hergebruikt, 19% gerecycleerd, 63% verbrand, 0% gestort en voor 18% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Name