Veenderveld

Gemeente Kaag en Braassem
CE Potentie: € 120,000

Veenderveld

Kengetallen

Hectare: 14.2
FTE: 960
Bedrijven: 80
Afval (ton): 159
Vrachten: 54

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 21%
Recover: 0%
Overslag: 79%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Hoog
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Veenderveld is een bedrijventerrein in gemeente Kaag en Braassem. Het terrein is 14,2 hectare groot en er werken ongeveer 960 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 80 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 159 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 54 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Veenderveld is afkomstig van .

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Veenderveld wordt voor 0% hergebruikt, 21% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 79% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

4 thoughts on “Veenderveld

  1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  2. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  3. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name