Park West

Gemeente Westerkwartier

CE Potentie: t200000

Park West

Kengetallen

Hectare: 17.8
FTE: 302
Bedrijven: 46
Afval (ton): 250
Vrachten: 62

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 34%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.54
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Park West is een bedrijventerrein in gemeente Westerkwartier . Het terrein is 17,8 hectare groot en er werken ongeveer 302 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 46 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 250 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 62 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Park West is afkomstig van hout.

Afval en verwerking

Niet aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en lagere milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Voor de verwerking van bouw- en sloopmaterialen – een andere kansrijke stroom op het terrein – is het terrein eveneens geschikt en zijn enkel de zwaardere verwerkingsmethoden uitgesloten. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (12). In totaal zijn deze stromen goed voor 41 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt voor een belangrijk deel in de regio plaats, maar op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout & Bouw- en sloopmaterialen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloopmaterialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Park West gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name