Bovenland

Gemeente Nieuwkoop
CE Potentie: € 140,000

Bovenland

Kengetallen

Hectare: 23
FTE: 1067
Bedrijven: 110
Afval (ton): 636
Vrachten: 319

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 43%
Recover: 0%
Overslag: 56%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3
Innovatiegraad: Basis
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Bovenland is een bedrijventerrein in gemeente Nieuwkoop. Het terrein is 23 hectare groot en er werken ongeveer 1067 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 110 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 636 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 319 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bovenland is afkomstig van Oliehoudend materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Bovenland wordt voor 0% hergebruikt, 43% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 56% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

2 thoughts on “Bovenland

  1. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name