Rooseveltstraat

Gemeente Leiden
CE Potentie: € 41,000

Rooseveltstraat

Kengetallen

Hectare: 14.5
FTE: 1661
Bedrijven: 178
Afval (ton): 352
Vrachten: 98

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 100%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3
Innovatiegraad: Basis
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Rooseveltstraat is een bedrijventerrein in gemeente Leiden. Het terrein is 14,5 hectare groot en er werken ongeveer 1661 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 178 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 352 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 98 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rooseveltstraat is afkomstig van Dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Rooseveltstraat wordt voor 0% hergebruikt, 0% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 100% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “Rooseveltstraat

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name