De Olm

Gemeente Nieuwkoop
CE Potentie: € 190,000

De Olm

Kengetallen

Hectare: 25
FTE: 1212
Bedrijven: 129
Afval (ton): 575
Vrachten: 236

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 89%
Recover: 0%
Overslag: 11%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Excellent
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

De Olm is een bedrijventerrein in gemeente Nieuwkoop. Het terrein is 25 hectare groot en er werken ongeveer 1212 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 129 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 575 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 236 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Olm is afkomstig van Bouw- en sloop materialen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in De Olm wordt voor 0% hergebruikt, 89% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 11% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

5 thoughts on “De Olm

  1. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name