Groote Lindt

Gemeente Zwijndrecht
CE Potentie: € 31,000,000

Groote Lindt

Kengetallen

Hectare: 140
FTE: 2794
Bedrijven: 61
Afval (ton): 62,972
Vrachten: 6,688

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 70.0%
Recover: 18%
Overslag: 11%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Groote Lindt is een bedrijventerrein in gemeente Zwijndrecht. Het terrein is 140 hectare groot en er werken ongeveer 2794 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 61 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 62972 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 6688 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Groote Lindt is afkomstig van plantaardig materiaal.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Groote Lindt wordt voor 0% hergebruikt, 70% gerecycleerd, 18% verbrand, 0% gestort en voor 11% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “Groote Lindt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name