Halfweg-Molenwatering

Gemeente Nissewaard
CE Potentie: € 6,400,000

Halfweg-Molenwatering

Kengetallen

Hectare: 68.5
FTE: 4624
Bedrijven: 120
Afval (ton): 4,403
Vrachten: 2,008

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 76%
Recover: 3%
Overslag: 19%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Halfweg-Molenwatering is een bedrijventerrein in gemeente Nissewaard. Het terrein is 68,5 hectare groot en er werken ongeveer 4624 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 120 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4403 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2008 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Halfweg-Molenwatering is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Halfweg-Molenwatering wordt voor 1% hergebruikt, 76% gerecycleerd, 3% verbrand, 1% gestort en voor 19% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

5 thoughts on “Halfweg-Molenwatering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name