Leeksterhout

Gemeente Westerkwartier

CE Potentie: t2500000

Leeksterhout

Kengetallen

Hectare: 35
FTE: 1810
Bedrijven: 101
Afval (ton): 1,700
Vrachten: 2,160

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 29%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.69
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Leeksterhout is een bedrijventerrein in gemeente Westerkwartier . Het terrein is 35 hectare groot en er werken ongeveer 1810 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 101 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1700 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2160 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Leeksterhout is afkomstig van plastic.

Afval en verwerking

Niet aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven voor lichtere verwerkingsactiviteiten, zoals voor hout en plantaardig materiaal. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Voor de verwerking van plastics en bouw- en sloopmaterialen – de meest kansrijke stromen op het terrein – is een hogere milieucategorie nodig. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (46), hout (11) en overig stedelijk afval (8). In totaal zijn deze stromen goed voor 1.558 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plastic & Bouw- en sloopmaterialen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plastic. Petflessen en ander afval van plastic en folie bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een plasticpers wordt plastic afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het plastic vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plastic afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt circa 1320 kg plastic vervoerd per vracht (2078 vrachten totaal), met een plasticpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen in totaal 1800 vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloopmaterialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Leeksterhout gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name