Leeksterhout

Gemeente Westerkwartier
CE Potentie: € 2,600,000

Leeksterhout

Kengetallen

Hectare: 35
FTE: 1810
Bedrijven: 101
Afval (ton): 2,472
Vrachten: 1,403

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 74%
Recover: 0%
Overslag: 26%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.69
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Leeksterhout is een bedrijventerrein in gemeente Westerkwartier. Het terrein is 35 hectare groot en er werken ongeveer 1810 personen bij 101 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Leeksterhout een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2472 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1403 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Leeksterhout is afkomstig van plastic.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Tilburg.

 

Afval en verwerking

Het afval in Leeksterhout wordt voor 1% hergebruikt, 74% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 26% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven voor lichtere verwerkingsactiviteiten, zoals voor hout en plantaardig materiaal. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Voor de verwerking van plastics en bouw- en sloopmaterialen – de meest kansrijke stromen op het terrein – is een hogere milieucategorie nodig. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (12), plastic (5) en metalen (12). In totaal zijn deze stromen goed voor 1.000 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plastic
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plastic. Petflessen en ander afval van plastic en folie bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een plasticpers wordt plastic afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het plastic vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plastic afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.
Op dit terrein wordt veel volume aan plastic vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloopmaterialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Leeksterhout gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

5 thoughts on “Leeksterhout

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  2. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  3. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name