Het Scheur

Gemeente Vlaardingen
CE Potentie: € 5,500,000

Het Scheur

Kengetallen

Hectare: 16
FTE: 1231
Bedrijven: 65
Afval (ton): 28541
Vrachten: 3217

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 90.0%
Recover: 0%
Overslag: 6%
Stort: 3%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse V
Milieucategorisering: 5.2
Innovatiegraad: 20.0%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 34%
Gelijk: 66%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Het Scheur is een bedrijventerrein in gemeente Vlaardingen. Het terrein is 16 hectare groot en er werken ongeveer 1231 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 65 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 28541 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3217 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Het Scheur is afkomstig van organische vloeistof halogeenarm.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Het Scheur wordt voor 0% hergebruikt, 90% gerecycleerd, 0% verbrand, 3% gestort en voor 6% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Het Scheur zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de hoge milieucategorie, de relatief grootschalige opzet van het terrein en de ligging aan vaarwater geschikt voor grootschalig goederen- en bulkvervoer beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name