Honderdland

Gemeente Westland
CE Potentie: € 5,900,000

Honderdland

Kengetallen

Hectare: 30
FTE: 777
Bedrijven: 24
Afval (ton): 4646
Vrachten: 368

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 51%
Recover: 0%
Overslag: 41%
Stort: 8%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.2
Innovatiegraad: 23%
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: 27%
Gelijk: 73%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Honderdland fase 2 is een bedrijventerrein in gemeente Westland. Het terrein is 30,2 hectare groot en er werken ongeveer 777 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 24 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4646 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 368 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Honderdland fase 2 is afkomstig van voedselverspilling.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Honderdland fase 2 wordt voor 0% hergebruikt, 51% gerecycleerd, 0% verbrand, 8% gestort en voor 41% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Honderdland zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie. Ook is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

5 thoughts on “Honderdland

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  2. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

  3. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

  4. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name