Sappemeer Oost

Gemeente Midden-Groningen
CE Potentie: € 3,300,000

Sappemeer Oost

Kengetallen

Hectare: 62.2
FTE: 1337
Bedrijven: 38
Afval (ton): 9,841
Vrachten: 927

Circulariteit

Hergebruik: 2%
Recycle: 38%
Recover: 17%
Overslag: 41%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 4.1
Innovatiegraad: 0.62
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Sappemeer Oost is een bedrijventerrein in gemeente Midden-Groningen. Het terrein is 62,2 hectare groot en er werken ongeveer 1337 personen bij 38 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Sappemeer Oost een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 9841 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 927 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Sappemeer Oost is afkomstig van plantaardig materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Sappemeer Oost wordt voor 2% hergebruikt, 38% gerecycleerd, 17% verbrand, 1% gestort en voor 41% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere de kansrijke stromen plantaaradig materiaal en metalen kunnen op het terrein verwerkt worden, in ieder geval op klein- tot middelgroto schaalniveau. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor verwerking van andere stromen. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van gemengd en overig afval (5), bouw- en sloop materialen (4) en gemengde ferro- en non-ferrometalen (4). In totaal zijn deze stromen goed voor 440 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Plastic
Een andere kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plastic. Petflessen en ander afval van plastic en folie bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een plasticpers wordt plastic afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het plastic vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plastic afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.
Op dit terrein wordt veel volume aan plastic vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Post navigation

2 thoughts on “Sappemeer Oost

  1. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name