Sappemeer Oost

Gemeente Midden-Groningen

CE Potentie: t650000

Sappemeer Oost

Kengetallen

Hectare: 62.2
FTE: 1337
Bedrijven: 38
Afval (ton): 4,500
Vrachten: 566

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 94%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 4.1
Innovatiegraad: 0.62
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Sappemeer Oost is een bedrijventerrein in gemeente Midden-Groningen. Het terrein is 62,2 hectare groot en er werken ongeveer 1337 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 38 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4500 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 566 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Sappemeer Oost is afkomstig van plantaardig materiaal.

Afval en verwerking

Niet aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere de kansrijke stromen plantaaradig materiaal en metalen kunnen op het terrein verwerkt worden, in ieder geval op klein- tot middelgroto schaalniveau. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor verwerking van andere stromen. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (8) en gemengde ferro- en non-ferrometalen (6). In totaal zijn deze stromen goed voor 29 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal & Metalen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Sappemeer Oost gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name