Havens van Stellendam

Gemeente Goeree-Overflakkee
CE Potentie: € 440,000

Havens van Stellendam

Kengetallen

Hectare: 31.3
FTE: 955
Bedrijven: 27
Afval (ton): 2,744
Vrachten: 249

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 92%
Recover: 0%
Overslag: 2%
Stort: 5%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Havens van Stellendam is een bedrijventerrein in gemeente Goeree-Overflakkee. Het terrein is 31,3 hectare groot en er werken ongeveer 955 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 27 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2744 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 249 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Havens van Stellendam is afkomstig van diverse mineralen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Havens van Stellendam wordt voor 0% hergebruikt, 92% gerecycleerd, 0% verbrand, 5% gestort en voor 2% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

4 thoughts on “Havens van Stellendam

  1. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name