Moleneind

Gemeente Oss
CE Potentie: € 800,000

Moleneind

Kengetallen

Hectare: 111
FTE: 7,056
Bedrijven: 240
Afval (ton): 5,047
Vrachten: 469

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 78%
Recover: 1%
Overslag: 20%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.2 t/m 4.2
Innovatiegraad: 0.17
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Moleneind is een bedrijventerrein in gemeente Oss. Het terrein is 111 hectare groot en er werken ongeveer 7056 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 240 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 5047 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 469 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Moleneind is afkomstig van plantaardig materiaal.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Plantaardig materiaal), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Plastic) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Plantaardig materiaal).

 

Afval en verwerking

Het afval in Moleneind wordt voor 0% hergebruikt, 78% gerecycleerd, 1% verbrand, 0% gestort en voor 20% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘plantaardig materiaal’ en ‘bouw- en sloop materialen’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Wel zijn de zwaarste verwerkingsactiviteiten uitgesloten vanwege de beperkte maximale toegestane milieucategorie. Door de goede bereikbaarheid kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor (lichte) verwerking als ook doorvoer van deze stromen. Naast potentieel lichte verwerkingsactiviteiten, leent het terrein zich op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen goed voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen Moleneind en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In Noordoost-Brabant worden de kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘plantaardig materiaal’ en ‘bouw- en sloop materialen’ aanzienlijk: circa € 9 en 23 miljoen euro. Op Moleneind bevindt zich slechts een fractie van de circulaire potentie. Het aandeel in beide stromen betreft circa 2%. De grootste circulaire potentie van deze stromen ligt op de bedrijventerreinen in ’s Hertogenbosch. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het dan ook interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van Plastic (4), Metalen, gemengd ferro en non-ferro (4) en Papier en karton (3). In totaal zijn deze stromen goed voor 48 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Noord-Brabant wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Moleneind gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name