Reiderland

Gemeente Oldalmbt
CE Potentie: € 4,200,000

Reiderland

Kengetallen

Hectare: 92
FTE: 2566
Bedrijven: 162
Afval (ton): 7,329
Vrachten: 845

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 52%
Recover: 0%
Overslag: 37%
Stort: 11%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: tot 4.2
Innovatiegraad: 0.46
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Reiderland is een bedrijventerrein in gemeente Oldalmbt. Het terrein is 92 hectare groot en er werken ongeveer 2566 personen bij 162 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Reiderland een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 7329 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 845 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Reiderland is afkomstig van overig chemische materialen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Tilburg.

 

Afval en verwerking

Het afval in Reiderland wordt voor 0% hergebruikt, 52% gerecycleerd, 0% verbrand, 11% gestort en voor 37% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg, de vaarverbinding en de hogere milieucategorie van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van hout – één van de meest kansrijke stromen – is het terrein geschikt. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van chemische materialen – een andere kansrijke stroom – past de hogere milieucategorie goed. Voor dergelijke, zwaardere verwerkingsmethoden als ook de logistiek kan het terrein een regiofunctie hebben. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van ferrometalen (13), papier en karton (11) en overig stedelijk afval (9). In totaal zijn deze stromen goed voor 562 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt voor een belangrijk deel in de regio plaats, maar op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Papier en karton
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is papier en karton. Papier en karton bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een kartonpers wordt papier en karton afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw papier en kartonnen afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan papier en karton vervoert, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Chemisch materiaal
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Reiderland gaat het om chemisch materiaal. Om chemisch materiaal meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

3 thoughts on “Reiderland

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name