Veren Ambacht

Gemeente Ridderkerk
CE Potentie: € 17,800,000

Veren Ambacht

Kengetallen

Hectare: 18
FTE: 1669
Bedrijven: 18
Afval (ton): 10126
Vrachten: 822

Circulariteit

Hergebruik: 2%
Recycle: 98%
Recover: 0%
Overslag: 0%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 2
Innovatiegraad: 6%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 26%
Gelijk: 74%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Veren Ambacht is een bedrijventerrein in gemeente Ridderkerk. Het terrein is 17,8 hectare groot en er werken ongeveer 1669 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 18 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 10126 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 822 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Veren Ambacht is afkomstig van voedselverspilling.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Veren Ambacht wordt voor 2% hergebruikt, 98% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 0% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Veren Ambacht zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de goede ontsluiting over de weg, maar relatief lage milieucategorie, is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarnaast is er op deze locatie ruimte voor lichtere functies, zoals circulaire ambachtscentra of huisvestiging van relevante dienstverleners. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name