Schieoevers

Gemeente Delft
CE Potentie: € 1,200,000

Schieoevers

Kengetallen

Hectare: 63
FTE: 4571
Bedrijven: 80
Afval (ton): 1303
Vrachten: 779

Circulariteit

Hergebruik: 2%
Recycle: 48%
Recover: 0%
Overslag: 42%
Stort: 7%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse II
Milieucategorisering: 4.2
Innovatiegraad: 10.0%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 39%
Gelijk: 61%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Schieoevers noord & zuid is een bedrijventerrein in gemeente Delft. Het terrein is 63 hectare groot en er werken ongeveer 4571 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 80 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1303 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 779 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Schieoevers noord & zuid is afkomstig van ijzer en staal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Schieoevers noord & zuid wordt voor 2% hergebruikt, 48% gerecycleerd, 0% verbrand, 7% gestort en voor 42% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Schieoevers zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting over de weg en de lokale vaarweg is het terrein met name geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarnaast is het terrein geschikt voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven gericht op bouw- en sloopmateriaal en organische stromen. Voor het huisvesten van grootschalige verwerking voor metalen is het vanwege de beperkte waterverbinding voor grootschalig bulk- en goederenvervoer minder geschikt.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

5 thoughts on “Schieoevers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name