Gemeente

Delft

Kengetallen

Hectare: 63 

FTE: 4571

Bedrijven: 80 

Circulariteit

Hergebruik: 2%

Recycle: 48%

Recover: 0%

Overslag: 42%

Stort: 7%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse II

Milieucategorisering: Vaarklasse II

Innovatiegraad: 10%

Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 39%

Gelijk: 61%

Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Schieoevers noord & zuid is een bedrijventerrein in gemeente Delft. Het terrein is 63 hectare groot en er werken ongeveer 4571 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 80 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1303 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 779 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Schieoevers noord & zuid is afkomstig van ijzer en staal.

Afval en verwerking

Het afval in Schieoevers noord & zuid wordt voor 2% hergebruikt, 48% gerecycleerd, 0% verbrand, 7% gestort en voor 42% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Post navigation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Name