Spaanse Polder

Gemeente Rotterdam
CE Potentie: € 8,100,000

Spaanse Polder

Kengetallen

Hectare: 111
FTE: 9422
Bedrijven: 211
Afval (ton): 12615
Vrachten: 5372

Circulariteit

Hergebruik: 3%
Recycle: 67%
Recover: 1%
Overslag: 29%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse III
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 9%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 37%
Gelijk: 63%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Spaanse Polder is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 111,4 hectare groot en er werken ongeveer 9422 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 211 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 12615 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 5372 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Spaanse Polder is afkomstig van voedselverspilling.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Spaanse Polder wordt voor 3% hergebruikt, 67% gerecycleerd, 1% verbrand, 0% gestort en voor 29% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Spaanse Polder zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting over de weg, de vaarweg en de stedelijke ligging beschikt het over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. Ook is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarin kan het terrein een regionale functie hebben.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name