Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom

Gemeente Stadskanaal
CE Potentie: € 4,500,000

Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom

Kengetallen

Hectare: 68
FTE: 3230
Bedrijven: 284
Afval (ton): 3795
Vrachten: 1,427

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 62%
Recover: 0%
Overslag: 38%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4.1
Innovatiegraad: 0.15
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom is een bedrijventerrein in gemeente Stadskanaal. Het terrein is 67,6 hectare groot en er werken ongeveer 3230 personen bij 284 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 3795 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1427 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom is afkomstig van rubber.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom wordt voor 0% hergebruikt, 62% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 38% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor de hoogwaardige verwerking van hout – één van de meest kansrijke stromen – is het terrein geschikt. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Voor de verwerking van bouw- en sloopmaterialen – een andere kansrijke stroom op het terrein – is het terrein eveneens geschikt en zijn enkel de zwaardere verwerkingsmethoden uitgesloten. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van ferrometalen (25), bouw- en sloopafval (24) en overig stedelijk afval (19). In totaal zijn deze stromen goed voor 820 vrachten op jaarbasis. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking van deze stromen mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Rubber
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is rubber. De recycling van rubberproducten vormt een van de meest uitdagende problemen waar onze samenleving mee te maken heeft, veel van dit afval is afkomstig van autobanden.

Bandenrubber wordt onder gecontroleerde omstandigheden verwarmd in afwezigheid van zuurstof. Het rubber wordt afgebroken tot veel kleinere moleculen, waarbij pyrolysegas, olie en een vaste koolstofhoudende verkoling achterblijven. Deze char is waardevol omdat het alle hoogwaardige “oven” koolstof bevat die oorspronkelijk werden gebruikt om de nieuwe banden te vervaardigen. Er zijn inmiddels marktpartijen actief, en onderzoeksconsortia, die steeds verder komen in het hergebruiken van rubber.

Andere potentiële stroom: Ferrometalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op dit terrein gaat het om ferrometalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat. In de bouw worden metalen balken steeds vaker hergebruikt, 75% hergebruik heeft een potentiele CO2 reductie van meer dan 50%.

3 thoughts on “Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name